On treballaràs?

Les persones que superen un cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
  • al món laboral

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • educador o educadora infantil en el primer cicle d'educació infantil, sota la supervisió d'un mestre o una mestra;
  • educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social, i
  • educador o educadora en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.

Alguns exemples són:

1.Llars d'Infants

2.Parvularis

3.Serveis Socials i Culturals

4.Ludoteques

5.Colònies Infantils