Rebem un premi pel projecte "Farmacare"!

Hem guanyat un premi amb el projecte "Farmacare" per ser un projecte d’innovació a l’FP! En la 9a Edició, els premis de la Fundació Bcn FP s'atorguen a projectes educatius de caire innovador.

L’alumnat de 2n curs de Farmàcia i Parafarmàcia (PFAR) i de Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI), preparen i desenvolupen de manera globalitzadora i interdisciplinària uns tallers sobre promoció de la salut i cura de les persones (diabetis, obesitat, hipertensió, problemes respiratoris, productes ortopèdics, ús de dispositius sanitaris bàsics i interpretació de receptes o dades mèdiques a informes, mobilitzacions, etc…).

Aquests tallers -en format de curs breu- van destinats als usuaris de SOAPI (Servei d’Orientació i Acompanyament a la Població Immigrant), de l’Ajuntament de Barcelona i a algunes entitats o associacions que ho demanin. D’aquesta manera, complementant la visió i continguts del cicle de PFAR i el de TCAI s’ofereix una formació integral i una visió global sobre com cuidar a les persones grans, o com tenir cura d’un mateix, unint i engranant els coneixements d’ambdós cicles per generar uns tallers de qualitat.