Què estudiaràs?

•Un curs acadèmic (1.400 hores).

Crèdits

Hores

Operacions administratives i documents sanitaris
L'ésser humà davant la malaltia
Benestar del pacient/client: higiene i moviment
Cures bàsiques d’infermeria
Primers auxilis
Higiene del medi hospitalari i neteja de material
Recolzament psicològic al pacient/client

Educació per la salut
Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica

Relacions en l'equip de treball
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball
Crèdit de Síntesi

Etica professional

60 hores
60 hores
60 hores
240 hores
30 hores
90 hores
60 hores

30 hores
90 hores

60 hores
60 hores
410 hores
90 hores

60 hores