Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional

CFGS- Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera etició amb la puntuació provisional