Preinscripció i Matrícula

L’escola ofereix els cicles de grau mitjà de Cures Auxiliars Infermeria i de Farmàcia i Parafarmàcia, així com el cicle de grau superior d’Educació Infantil. Per a tots aquests estudis disposem de concert amb la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar més informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/

 

El procés  de preinscripció es desenvoluparà telemàticament a través de http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/  Des de l’escola us ajudarem en cas de dubte o necessitat en tot el tràmit en el procés.

 

 * Cicles Formatius de Grau Mitjà (Cures Auxiliars Infermeria / Farmàcia i Parafarmàcia):

 

Consulta oferta de la preinscripció de CFGM (amb codi de centre 08036755): http://mapaescolar.gencat.cat/

Per realitzar la preinscripció de CFGM vegeu:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1 

  • Si s'emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne.
  • Si s'emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc (secretaria@solcnou.es) i en el termini establert. Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'haurà d'enviar per correu la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne. I si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, caldrà enviar també el llibre de família.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. 

* Cicles Formatius de Grau Superior (Educació Infantil):  

 

  • Preinscripció: del 10 al 17 de juny de 2020
  • Publicació Llista ordenada definitiva: 23 de juliol. 
  • Publicació Llista d'alumnes admesos: 30 de juliol. 
  • Matrícula: Alumnes preinscrits amb plaça assignada: 1 al 7 de setembre.

 

Per consultar tota la informació sobre CFGS vegeu: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/

 

 

 

A mesura que anem rebent informació actualitzada us la farem saber.

 

  Per conèixer la nostra escola de la mà d'un membre de l'equip docent, fes click a la imatge: