Assignació de places de GFGM i GFGS

Assignació de places de GFGM i GFGS i alumnes preinscrits CFGM