Obre’t camí amb l’FP!

La formació professional proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector i capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions. 

A l’Escola Solc Nou oferim:

- El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia

- El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures d’Auxiliar d’Infermeria

- El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil

Per què estudiar un cicle formatiu a la nostra escola?

ü  Són estudis enfocats al món laboral, amb un alt grau d’inserció tan bon punt s’acaba el cicle perquè els estudis s’actualitzen amb les demandes del teixit laboral.

ü  Són estudis que aporten coneixements de la realitat, amb moltes hores de pràctiques i projectes interdisciplinars, incloent propostes d’aprenentatge servei.

ü  El seguiment i l’acompanyament individualitzat de  les trajectòries acadèmiques de l’alumnat fan que l’èxit en el estudis sigui molt elevat.

ü  Permet la continuació a altres estudis perquè permet un accés directe al cicle formatiu de grau superior (des del grau mitjà) i a la universitat (des del grau superior).

ü  Són estudis que connecten amb el context i amb entitats socials de l’àmbit d’estudi.

ü  S’ofereix la possibilitat de fer FP Dual (CFGM Farmàcia i Parafarmàcia) per tal de compaginar els estudis amb l’estada a l’empresa.

ü  Es disposa d’una borsa de treball, des d’on es vehiculen les diverses demandes que arriben al centre.

Així, doncs, no ho dubtis i obre’t camí amb l’FP!