Què estudiaràs?

Dos cursos acadèmics (2.000 hores).

 

Mòduls  Professionals

Hores

Primer curs

M1 Oficina de Farmàcia

132

M2 Dispensació de Productes Farmacèutics

198

M3 Dispensació de Productes Parafarmacèutics.

165

M6 Disposició i venda de productes

66

M7 Operacions bàsiques de laboratori

132

M9 Anatomofisiologia i patologia bàsiques

66

M10 Formació i Orientació Laboral

66

Segon curs

M4 Formulació Magistral

132

M5 Promoció de la salut

99

M8 Primers Auxilis

99

M11 Empresa i Iniciativa Emprenedora

66

M12 Anglès tècnic

99

M13 Mòdul síntesis

264

M14 FCT

416

Total

2000