Consulteu la llista d'alumnes admesos i llista d'espera (resta d'alumnat)

Consulteu la llista d'alumnes admesos llista d'espera (resta d'alumnat)