El dia 28 d’octubre del 2020 hem celebrat la Jornada d’APS a l’escola.

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo (Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, 2016).

A la nostra escola l’aprenentatge servei forma part del projecte de centre i tots els cicles en tots els cursos duen a terme, com a mínim, un projecte d’aprenentatge servei al llarg de l’any. Per a l’escola, aquesta proposta ha estat una oportunitat d’obertura al barri i a la ciutat, de teixir xarxa amb altres entitats socials i educatives del territori. A més, els projectes ens ofereixen un temps i un espai per aprendre a partir de necessitats rels aprenentatges significatius. En definitiva, considerem que són propostes valuoses pel nostre centre, per l’entorn i, sobretot, per l’alumnat que els desenvolupa.

Al llarg del dia hem rebut algunes de les entitats amb les qui treballarem per a dur a terme els projectes que ens ajudat a entendre les necessitats que tenen i com treballar en el projecte. Ha estat un moment per aprendre des de l’expertesa de la realitat dels professionals d’altres àmbits amb els qui treballarem. També hem dedicat una estona a parlar d’aprenentatge servei, d’experiències, dels seus components i de la seva intencionalitat. Finalment, hem gaudit d’un moment de reflexió conjunta a través d’un conte representat pels alumnes de 2n de TEI.