De l'1 al 7 de setembre

Us informem que el període de matrícula per als cicles formatius de Cures Auxiliars d'Infermeria, Farmàcia i parafarmàcia i Educació Infantil serà del dia 1 al 7 de setembre, en horari de 9h a 14h.
.
.
Mesures Covid:
- Haureu de guardar la distància de seguretat  
- Portar mascareta
- Portar un bolígraf
.
.
Documentació que caldrà portar:
* 1 fotografia mida carnet
* 1 fotocòpia DNI
* 1 fotocòpia certificat de notes oficial d'estudis, resguard del títol o títol (portar original per compulsar la fotocòpia)
* 1 fotocòpia del número de la seguretat social (NUSS)
* 1 fotocòpia del carnet de vacunació
.
.
Us recordem que el torn matí o tarda s'adjudicarà seguint el criteri de qualificació marcat per el Departament d'Educació.