Consulteu les dates de les eleccions

Aquest mes de novembre s'han convocat eleccions a tots els Consells Escolars de Catalunya. El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Està format per representats de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: directora, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis, etc. El consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre. Els membres són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Podeu consultar més informació sobre el consell escolar aquí.

Calendari d'eleccions:

    • Docents i PAS: 22 de novembre
    • Famílies: 22 de novembre a les 17h.
    • Eleccions alumnat: 24 de novembre

Us animem a participar-hi!