Revisa que portes tots els documents per poder matricular-te.

 

  • 2 Fotografies mida carnet.
  • 1 Fotocòpia DNI alumne/a
  • 1 Fotocòpia compulsada del certificat oficial d'estudis, resguard del títol o títol.
  • 1 Fotocòpia del Número de la Seguretat Social (NUSS)
  • 1 Fotocòpia del Carnet de Vacunació
  • Document de la Matrícula