Avui 20 de novembre és el Dia Universal dels Drets de l’Infant. Sabeu què diu i per què se celebra avui?

Avui dia 20 de novembre és el Dia Universal dels Drets de l’Infant. Sabeu que se celebra avui per commemorar l’aprovació del Tractat Internacional que va establir els drets fonamentals de tots els infants, conegut com la Convenció sobre els Drets de l’Infant (1989)? Avui ens ho han explicat els companys i companyes de 2n TEI.

Alguns dels drets que destaquem són: 

  • L'infant té el dret intrínsec a la vida i l’obligació de l'Estat és assegurar la seva supervivència i desenvolupament.
  • L'infant té dret a un nom des del seu naixement i a adquirir una nacionalitat, de manera que mai no resulti un apàtrida; també té dret a conèixer els seus pares i a ser atès per ells.
  • L'Estat té l’obligació de vetllar perquè l'infant no sigui separat dels seus pares contra la voluntat d’aquests, excepte si es tracta d’una mesura de l’autoritat competent que, tenint en compte l'interès superior de l'infant, determini el contrari. L'infant té dret a mantenir el contacte amb el pare o la mare quan estigui separat de l’un, de l’altre o de tots dos.
  • L'infant té dret, així que tingui un judici propi, a expressar la seva opinió en tot allò que l’afecta i a veure com aquesta opinió és atesa.
  • L'infant té dret a la llibertat d’expressió i a buscar, rebre i difondre informacions i idees pels mitjans que triï només amb les limitacions que la llei prevegi.
  • L'infant té dret a no ser objecte d’intromissions en la seva vida privada; té dret a la família, al domicili i a la correspondència, i no ha de ser objecte d’atacs il·legals pel que fa a la seva honra i la seva reputació.
  • L'Estat té l’obligació de protegir l'infant contra tota mena de maltractaments, abusos i explotacions; de tipus físic, mental o sexual.
  • L'infant té dret a beneficiar-se de la seguretat social i de les prestacions socials.
  • L’educació ha d’afavorir el desenvolupament de la personalitat i les aptituds de l'infant; ha d’inculcar el respecte dels drets humans, el respecte dels seus pares, de la seva pròpia identitat cultural, del seu idioma i valors, com també els valors culturals dels altres països; ha de preparar l'infant per assumir una vida responsable en societat i en el respecte al medi natural.
  • L'infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques.