Curs 2007-2008 TEI

Racons

Les alumnes de primer TEI del grup de matí han dissenyat uns racons per treballar els sentits i la higiène.


Psicomotricitat

Les alumnes del grup de tarda han estat realitzant els circuits de Psicomotricitat dins del modul 6 Desenvolupament cognitiu i motor. 

Expressió i comunicació

Dins del mòdul 5, Expressió i comunicació, els alumnes han treballat el llenguatge verbal i han dissenyat uns fantàstics ninos.