CFGS d'Educació Infantil

Característiques del Cicle:

El títol de tècnic/a superior en Educació Infantil capacita per programar  i avaluar activitats d’atenció a la infància, aplicant els mètodes d’ensenyament–aprenentatge a nens de 0 – 6 anys.

El nostre pla pedagògic potencia l’educació en valors des d’una metodologia dinàmica,  tenint en compte les diferents necessitats individuals i socials. En aquest sentit, comptem amb una iniciativa innovadora: El Projecte d’Aprenentatge i Servei (APS), on es duu a terme una pràctica solidària d’ allò après a l’aula.

Els continguts  teòrics es complementen amb la Formació en Centres de Treball (FCT) en diversos Centres Educatius de la ciutat que col·laboren amb nosaltres.

A més, realitzem diverses sortides didàctiques per tal de complementar el procés d’ aprenentatge: ludoteques, espais familiars, escoles bressol, centres de recursos, centres d'atenció especial a la infància...

Per desenvolupar la formació i assolir les competències pròpies dels futurs i futures Tècnics d'Educació Infantil, disposem de recursos específics i comptem amb aules perfectament equipades.