La vacunació està oberta de forma contínua per a totes les persones a partir de 12 anys.

Us adrecem l'escrit de l'Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació, i de l'Hble. Sr. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, en relació a l'inici de curs.

Veure adjunt