Cangurs arreu del món.

El projecte Cangurs d’arreu del món es concreta en una proposta educativa amb dimensió de servei que consisteix en que els alumnes del Cicle formatiu de Tècnic superior en Educació Infantil imparteixen un dia a la setmana un curs de formació sobre la cura i atenció als infants de 0 a 6 anys a persones nouvingudes per oferir-los una oportunitat de formació laboral.

El nostre projecte conté objectius destinats a optimitzar l’aprenentatge de l’alumne dels conceptes, procediments i actituds de determinats crèdits del currículum i objectius destinats a oferir un Servei a la Comunitat.

Els alumnes en grup de tres i juntament amb una professora del centre, es traslladenal local cedit per Càritas a la Sagrada Família un dia a la setmana(dimarts),per oferir a les persones nouvingudes un taller de formació sobre la cura i atencions al nen sà.

Curs 2008 - 2009

Curs 2007 - 2008

Curs 2006 - 2007