Aprenentatge i Servei

El projecte APRENENTATGE SERVEI es fonamenta en una proposta educativa que combina els processos d’aprenentatge amb el servei a la comunitat.
En l'APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. És una proposta innovadora que parteix d'elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges. L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social. Més informació al  Centre Promotor d’Aprenentatge i Servei:
http://www.aprenentatgeservei.org/