Activitats PFAR 2013-2014


Xerrada sobre Begudes Energètiques

Els alumnes del Cicle de Tècnic en farmàcia i Parafarmàcia ( 1er i 2on curs) han rebut una xerrada sobre les característiques i els efectes de les begudes energètiques, isotòniques i d’ altres, impartida per alumnes de cinquè curs de la Facultat de Farmàcia de la UB.

Visita al SEM

Els alumnes de 2on de PFAR, dins el Mòdul 8 ( primers auxilis), han visitat les instal·lacions de Servei d’ emergències mèdiques (SEM) on han pogut veure les noves ambulàncies i nous equipaments.

Els embenatges

Els alumnes de 2on curs de PFAR, dins de M8 ( Primers auxilis),han estat practicant la tècnica dels embenatges.

Rol Playing i exposició farmacèutica

Els alumnes de on curs de PFAR, dins la UF 3 de M5 (Promoció de la salut) han exposat per parelles diferents temes relacionats amb les conseqüències de l’ estrés i com recolzar i aconsellar als usuaris afectats des de l’ oficina de farmàcia  mitjançant un rol playing.