Activitats PFAR 2006-2007

A continuació podem veure les fotografies corresponents a la visita a la Federació Farmacéutica, les pràctiques al laboratori i les activitats del "Taller de maquillatge".