Activitats del Cicle

En aquest apartat hi trobareu descrites diverses activitats que desenvolupem als Mòduls del Cicle, il•lustrades amb les respectives fotos o vídeos de cadascuna.
Estan dividides per cursos, per tal que pugueu veure tant les actuals com aquelles corresponents als cursos anteriors.


Curs 2017-2018

Curs 2016-2017

Curs 2015-2016

Curs 2014-2015

Curs 2013-2014

Curs 2012-2013

Curs 2011-2012

Curs 2010-2011

Curs 2009-2010

Curs 2008-2009

Curs 2007-2008

Curs 2006-2007

Curs 2005-2006