Activitats CAI 2005-2006

Una part del crèdit de síntesi, una compilació dels coneixements més importants del curs i que es fa al finalitzar el cicle, és la part pràctica, el moment on els alumnes han d’aplicar les seves capacitats clau i els coneixements adquirits al llarg del curs.

Enguany, els alumnes han estat molt originals a l’hora d’escollir les simulacions i d’aplicar els diferents protocols com per exemple el d’higiene del malalt enllitat, el protocol de nutrició enteral per SNG així com el d’aïllament estricte, com ho demostren les següents imatges.