Accés a la Universitat

 INFORMACIÓ GENERAL

Des del CFGS d'Eduació Infantil es pot accedir directament a la universitat i sense obligació de fer cap prova. (*) La nota d'accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida. Informació sobre els diferents estudis universitaris

Per consultar tot allò relacionat amb l'accés a la Universitat (calendari de preinscripció i matrícula, PAU, etc.) heu d'accedir a la web https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login

 

PRESENTAR-SE A LES PAU:

 • No és obligatori presentar-se a les PAU. (*)
 • Les PAU serveixen per pujar la nota del CFGS
 • Els alumnes es poden presentar a un màxim de tres matèries específiques (encara que només comptaran les dues millors notes).
 • Ponderen la nota dels 2 exàmens que aprovis (a partir de 5) i sumaràs 0.1* nota -o- 0.2*nota.
 • Els alumnes s'hauran de presentar a aquelles matèries que ponderin segons la carrera que els hi interessi. Vegeu la taula de ponderacions.
 • Si fa dos cursos o menys que l'alumne ha fet les PAU, pot ponderar les matèries específiques que va fer.
 • Més informació fent click aquí.

 

CALENDARI PAU

 • Matrícula a la prova: Del 15 de maig al 15 de juny de 2020
 • Prova: 7, 8, 9 i 10 de juliol de 2020
 • Resultats de la prova: 27 de juliol de 2020
 • Convocatòria extraordinària: 21, 22 i 25 de setembre de 2020

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA

 • Termini Preinscripció convocatòria juny 2020: Del 23 de juny al 29 de juliol (ambdós inclosos)
 • Publicació 1a assignació de places: 6 d’agost
 • Matrícula assignats en 1a preferència: Del 7 al 10 de setembre (universitats públiques)
 • Per a més informació sobre el calendari de preiscripció universitària visiteu la pàgina oficial aquí.

 

 (*) Excepte per alumnes que vulguin estudiar magisteri. Per poder cursar Educació infantil i Educació primària (o la doble titulació) s'ha de tenir aprovada la PAP (Prova d'aptitud personal). Dia de la prova 19 de juny de 2020