Accés a la Universitat

 INFORMACIÓ GENERAL

Des del CFGS d'Eduació Infantil es pot accedir directament a la universitat i sense obligació de fer cap prova. (*) La nota d'accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida. Informació sobre els diferents estudis universitaris

Per consultar tot allò relacionat amb l'accés a la Universitat (calendari de preinscripció i matrícula, PAU, etc.) heu d'accedir al següent enllaç

 

PRESENTAR-SE A LES PAU:

 • No és obligatori presentar-se a les PAU. 
 • Les PAU serveixen per pujar la nota del CFGS
 • Els alumnes es poden presentar a un màxim de tres matèries específiques (encara que només comptaran les dues millors notes).
 • Ponderen la nota dels 2 exàmens que aprovis (a partir de 5) i sumaràs 0.1*nota -o- 0.2*nota.
 • Els alumnes s'hauran de presentar a aquelles matèries que ponderin segons la carrera que els hi interessi. Vegeu la taula de ponderacions.
 • Si fa dos cursos o menys que l'alumne ha fet les PAU, pot ponderar les matèries específiques que va fer.
 • Més informació fent click aquí.

CALENDARI PAU

 • Matrícula a prova: de dilluns 16 a dimarts 31 de maig de 2022
 • Prova: dimarts 14, dimecres 15 i dijous 16 de juny de 2022
 • Resultats de la prova: dimecres 29 de juny de 2022
 • Matrícula convocatòria extraordinària: de dilluns 18 de juliol a divendres 22 de juliol de 2022
 • Convocatòria extraordinària: dimarts 6, dimecres 7 i dijous 8 de setembre de setembre de 2022

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA

 • Termini Preinscripció convocatòria juny:  pendent de confirmació
 • Publicació 1a assignació de places: pendent de confirmació
 • Matrícula assignats en 1a preferència: pendent de confirmació
 • Per a més informació sobre el calendari de preiscripció universitària visiteu la pàgina oficial aquí.

 

 (*) Excepte per alumnes que vulguin estudiar magisteri. Per poder cursar Educació infantil i Educació primària (o la doble titulació) s'ha de tenir aprovada la PAP (Prova d'aptitud personal). 

 

CALENDARI PAP

 • Matrícula a la PAP: de dilluns 7 a dimarts 15 de febrer de 2022.
 • Convocatòria ordinària: dissabte 2 d'abril de 2022.
 • Matrícula convocatòria extraordinària: de dilluns 13 a dijous 23 de juny de 2022.
 • Convocatòria extraordinària: divendres 15 de juliol de 2022.